Одделение за преветивна здравствена заштита

на училишни деца и младина од 6 - 18 години

 

 

© Copyright 2008-09 ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп. All Rights Reserved